Moskwa.su Przewodnik po Moskwie
 
                   
 

Treść:

Założenie Moskwy i przebudowa w ciągu stuleci.

Pierestrojka - zmiany w Moskwie w końcu lat 80-ch.

Rewolucje 1991 i 1993 - wydarzenia oczami Moskwianina.

Lata 90-te. Przejście od socjalizmu do kapitalizmu.

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su