Moskwa.su Przewodnik po Moskwie
 
                   
 

Informacje Praktyczne > Lotniska > Adresy, przejazd


Jak dojechać od lotniska do Moskwy?

Proszę pomóc przetłumaczyć ten tekst na język polski.

Аэропорт Внуково

Проезд автобусом

От станции метро "Юго-Западная" (выход - из поезда метро вправо по ходу поезда, из станции в подземный переход направо и из подземного перехода – налево).
Рейсовым автобусом № 611 и № 611с (экспресс). Время в пути - 25-30 минут (плюс возможные пробки). Стоимость проезда – как на городском автобусе (20-25 рублей).
Маршрутным такси № 45 (микроавтобусы Ford). Время в пути - 15-20 минут (плюс возможные пробки). Стоимость проезда – 100 рублей и 10 рублей за каждое дополнительное багажное место.

Проезд аэроэкспрессом (не зависит от пробок)

От метро «Киевская», вход на посадку в правом крыле вокзала, напротив торгового центра «Европейский». Время в пути – 40 минут. Стоимость проезда – 250 рублей.

Lotnisko

1-й этаж – регистрация на рейсы, и зона прибытия.
2-й этаж – отправление российских рейсов и зона прибытия
3-й этаж – отправление международных рейсов, магазины беспошлинной торговли.

Домодедово

Из аэропорта в Москву

Автобусом или маршруткой. Посадка между 2 и 3 выходом.
Проезд до метро «Домодедовская».
Время в пути – 25-30 минут (плюс пробки).
Стоимость проезда – 80 рублей на автобусе или 100 рублей на маршрутке.

Проезд автобусом

Метро «Домодедовская», последний вагон из центра, в подземном переходе направо, затем по правой лестнице наверх. Остановка экспрессов «Домодедово» рядом с выходом.
Автобусы «Scania», «Man». Время в пути – 25-30 минут (плюс пробки), стоимость проезда – 80 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.
Отправление – каждый 15 минут.

Маршрутное такси

Остановка рядом с остановкой автобусов
Проезд – 25-30 минут (плюс пробки), стоимость проезда – 100 рублей. Отправление – каждые 15 минут, в ночное время – каждые 40 минут.

Lotnisko

Регистрация на рейсы – 1-й этаж.
Зал ожидания – 2-й этаж.
Зоны вылета – 1 и 2 этаж.

Сайт: http://www.domodedovo.ru/

Шереметьево

На автобусе в Москву

Автобус 851 сначала заезжает в Шереметьево-1, затем Шереметьево-2, затем едет до метро «Речной вокзал».
Автобус 817 сначала заезжает в Шереметьево-2, затем в Шереметьево-1, затем едет до метро «Планерная».

Время в пути – 40-50 минут (плюс пробки). Стоимость проезда – 25 рублей.
Работают с 5:30 до 0:10.

Маршрутное такси

№48 - сначала Шереметьево-1, затем Шереметьево-2, затем едет до метро «Речной вокзал».
№49 - сначала Шереметьево-2, затем Шереметьево-1, затем едет до метро «Планерная».

Время проезда 30-40 минут (плюс пробки). Стоимость проезда – 60 руб.
Работают с 6:45 до 21:45.

Lotnisko

Шереметьево-1 и Шереметьево-2 находятся с разных сторон от лётного поля.
Шереметьево-2

1-й этаж – регистрация и зона прилётов.
2-й этаж – зона вылетов.

Шереметьево-1

Правое здание – залы прилётов

Левое здание – залы вылетов
1-й этаж – регистрация
2-й этаж – зал ожидания

Сайт: http://www.svo.aero/

 

Lotnisko Wnukowo

Przejazd autobusem

Od stacji metra "Юго-Zachodnia" (wyjście - z pociągu metra w prawo w trakcie pociągu, z stacji w przejście podziemne na prawo i z przejścia podziemnego - w lewo).
Rejsowym autobusem № 611 i № 611с (ekspres). Czas w drogich - 25-30 minut (plus możliwe korki). Wartość przejazdu - jak na miejskim autobusie (20-25 rubli).
Маршрутным taksówki № 45 (микроавтобусы Ford). Czas w drogich - 15-20 minut (plus możliwe korki). Wartość przejazdu jest 100 rublami i 10 rubli jest za każde dodatkowe bagażowe miejsce.

Przejazd аэроэкспрессом (nie zależy od korków)

Od metra «Kijowska», wejście na lądowanie w prawicowym skrzydle dworca, naprzeciwko handlowego centrum «Europejski». Czas w drogich jest 40 minut. Wartość przejazdu jest 250 rublami.

Lotnisko

Parter - rejestracja na rejsy i strefa przybycia.
1 piętro - wysłanie rosyjskich rejsów i strefa przybycia
2 piętro - wysłanie międzynarodowych rejsów, sklepy bezcłowego handlu.

Domodedowo

Od lotniska do Moskwy

Autobus albo taksówką. Lądowanie jest między 2 i 3 wyjściem.
Przejazd do metra «Домодедовская».
Czas w drogich - 25-30 minut (plus korka).
Wartość przejazdu jest 80 rublami na autobusie albo 100 rubli jest na taksówce.

Przejazd autobusem

Metra «Домодедовская», ostatni wagon z centrum, w przejściu podziemnym na prawo, zatem po prawicowych schodach na górę. Przystanek ekspresów «Domodedowo» obok wyjścia.
Autobusy «Scania», «Man». Czas w drogich - 25-30 minut (plus korka), wartość przejazdu jest 80 rublami, dzieci do 7 lat - bezpłatnie.
Wysłanie jest każde 15 minut.

Busy

Przystanek obok przystanku autobusów
Przejazd - 25-30 minut (plus korka), wartość przejazdu jest 100 rublami. Wysłanie jest każde 15 minut, w nocny czas - każde 40 minut.

Lotnisko

Rejestracja na rejsy - parter.
Poczekalni - 1 piętro.
Strefy wylotu znajdują się na parterze i piętrze.

Strona: http://www.domodedovo.ru/

Шереметьево

Na autobusie do Moskwy

Autobus 851 najpierw zajeżdża w Шереметьево- 1, zatem Шереметьево- 2, zatem jedzie do metra «Rzeczny dworzec».
Autobus 817 najpierw zajeżdża w Шереметьево- 2, zatem w Шереметьево- 1, zatem jedzie do metra «Планерная».

Czas w drogich - 40-50 minut (plus korka). Wartość przejazdu jest 25 rublami.
Pracują z 5:30 do 0:10.

Busy

№ 48 - najpierw Шереметьево- 1, zatem Шереметьево- 2, zatem jedzie do metra «Rzeczny dworzec».
№ 49 - najpierw Шереметьево- 2, zatem Шереметьево- 1, zatem jedzie do metra «Планерная».

Czas przejazdu 30 jest 40 minut (plus korka). Wartość przejazdu - 60 rub .
Pracują z 6:45 do 21:45.

Lotnisko

Шереметьево- 1 i Шереметьево- 2 znajdują się z różnych stron od lotniczego pola.
Шереметьево- 2

1-й piętro - rejestracja i strefa przylotów.
2-й piętro - strefa wylotów.

Шереметьево- jest 1

Prawicowym budynkiem - sali przylotów

Lewy budynek - sali wylotów
Parter - rejestracja
1 piętro - poczekalni

Strona: http://www.svo.aero/


 

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su