Moskwa.su Przewodnik po Moskwie
 
                   
 

Informacje Praktyczne > Lotniska > Jak dojechać do Moskwy?


Jak dojechać od lotniska do Moskwy?

    Moskwa ma kilka lotnisk. Samoloty z Polski przylatują na lotnisko "Szeremetiewo-2", o 20 km na północ od Moskwy.
    Jeśli masz niezagospodarowane 100-200$ - każdy taksówkarz zaprasza! Jednak, wychodząc z lotniska, i przechodząc 100 metrów - dojdziecie na przystanek autobusowy i busowy.
     Busy kursują w ciągu dnia w odstępach 10-15-minutowych. Jadą do najbliższej stacji metra: "Riecznoj wokzal" albo "Planiornaja".Taka podróż trwa 20-30 minut i kosztuje 20-25 rubli (koło dolara).
     Dalej już można jechać metrem za 5 rubli.
     W każdym razie, nawet jeśli hotel znajduje się daleko od stacji metra, taksówka od samej stacji będzie kosztować o wiele mniej niż z lotniska.

    Od razu na lotnisku lepiej wymienić 5-10 dolarów, żeby mieć pieniądze na opłacenie busika i przejazdu metrem. Kantory wymiany walut znajdują się na parterze budynku lotniska. Kurs, jak to zazwyczaj bywa na lotniskach, nie jest niestety najkorzystniejszy, ale w tym przypadku nie ma co wybrzydzać.

    Reasumując, przy lotnisku nie ma postoju taksówek. Z każdego z nich jednak można się dostać do miasta albo autobusami ekspresowi (40-50 miejsc, bilety - 20-25 rubli) albo busikami (10-12 miejsc, bilety - 60-100 rubli).
     Kursują też autobusy komunikacji miejskiej, ale turystom dość trudno się od razu zorientować, w jaki autobus wsiąść i na którym przystanku wysiąść.
     Na złapanie taksówki firmowej (oznakowanej i z taksometrem) nie ma prawie szans.
     Przejazd samochodem prywatnym kosztuje tyle, ile żąda kierowca. Cena zależy tylko od niego i od tego, "na ile" wyglądacie. Jeśli decydujecie się skorzystać z tego środka komunikacji, omówcie cenę przed wejściem do samochodu. W przeciwnym wypadku - górna granica cenowa praktycznie nie istnieje.
     Prywatni kierowcy proponują zazwyczaj ceny o wiele za wysokie: kilkadziesiąt dolarów (w sytuacji kiedy równieszybki dojazd ekspresem kosztuje około jednego dolara).
     Czasami kierowcy mogą proponować dojazd do Moskwy, na przykład "po 30 rublej". Ten, kto nie wie, co to jest "po..." może się zgodzić, jednak kiedy przyjdzie czas zapłaty, okazuje się, że oznacza "30 rubli za kilometr".
    
 Ze swej strony proponuję dojazd do miasta autobusem ekspresowym lub busem.

    Jeśli chcecie coś zjeść na lotnisku - zwróćcie uwagę na to, że sala przylotów jest na parterze (po rosyjsku - 1 piętro), a hala wylotów - na pierwszym piętrze (po rosyjsku - na 2 piętrze).
    Na 1 piętrze kawiarnie są droższe, niż na parterze. Nie oznacza to wcale, że za jedno danie na parterze biorą taniej, tylko dania są różne. Na parterze - taniej, na piętrze - drożej.
    Najtańsze danie na lotnisku to lody. Kosztują tyle samo, ile w całej Moskwie, bezżadnych podwyżek.

Proszę pomóc przetłumaczyć ten tekst na język polski.

Как быстрее всего добраться из аэропорта в Москву?

Если вы приезжаете в будний день днём или к вечеру – лучше всего добраться до Москвы на электричке экспрессе. В 2009 году все московские аэропорты получили железнодорожное экспресс соединение с Москвой.
Время проезда на экспрессе составляет 40-50 минут, вы приезжаете к одной из кольцевых станций метро – т.е. уже почти в центр. Экспрессы отправляются в :00 минут каждого часа с 6:00 до 23:00. В некоторые часы есть также рейсы в :30 минут.
Стоимость проезда – 250 руб. (детям до 5 лет – бесплатно, 5-7 лет – 63 руб.).
Есть билеты для встречающих (в оба конца) за 340 рублей.
Есть билет «семейный» - 2 взрослых и до 3 детей до 12 лет – 500 рублей на всех.

 

Jak najszybciej dotrzeć z lotniska w Moskwę?

Jeśli przyjeżdżacie w dzień powszedni dzień dniem albo pod wieczór - najlepiej dotrzeć do Moskwy na электричке ekspresie. W 2009 roku wszystkie moskiewskie lotniska otrzymały kolejowe ekspres połączenie z Moskwą.
Czas przejazdu na ekspresie zestawia 40-50 minut, przyjeżdżacie do jednej z pierścieniowych stacji metra - tzn. już prawie w centrum. Ekspresy udają się w :00 minut czego godziny z 6:00 do 23:00. W pewien zegarek są także rejsy w :30 minut.
Wartość przejazdu jest 250 rub . (dzieciom do 5 lat - bezpłatnie, 5-7 lat - 63 rub .).
Są bilety dla spotykających (w oba końce) za 340 rubli.
Jeść bilet «rodzinny» - 2 взрослых i do 3 dzieci do 12 lat - 500 rubli na wszystkich.

     

Такси из аэропорта

В аэропортах работают официальные перевозчики такси. Стойку «такси» вы легко найдёте возле выхода из зала прилётов.
Стоимость проезда фиксированная, и зависит от округа Москвы. В ближайший – от 1500 рублей, в дальний (от аэропорта) – от 2200 рублей.

Такси можно также вызвать по телефону, или заранее забронировать по интернету.
У всех перевозчиков фиксированные расценки на проезд в аэропорты и на вокзалы, которые не зависят от времени поездки.
Обращайте внимание на то, что некоторые такси могут иметь скрытые платежи. Например, за каждое место багажа или за превышение массы багажа. При заказе заранее лучше узнавать, приезжает такси к реальному прибытию рейса или к заранее оговорённому времени, и сколько стоит время ожидания такси.

 

Taksówkę z lotniska

Na lotniskach pracują oficjalni przewoźnicy taksówki. Postawę «taksówka» łatwo znajdziecie obok wyjścia z sali przylotów.
Wartość przejazdu jest zanotowana i zależy od okręgu Moskwy. W bliski - od 1500 rubli, w daleki (od lotniska) - od 2200 rubli.

Taksówkę można także wezwać przez telefon, albo zawczasu zarezerwować według internetu.
Wszyscy przewoźnicy mają zanotowane oszacowanie na przejazd w lotniska i na dworce, które nie zależą od czasu przejażdżki.
Proszę obracać uwagę na to, pewne taksówki mogą mieć skryte płatności. Na przykład, za każde miejsce bagażu albo za przekroczenie są masy bagażu. Przy zamówieniu zawczasu lepiej dowiadywać się, przyjeżdża taksówka do realnego przybycia rejsu albo do zawczasu omówionego czasu i ile kosztuje czas oczekiwania taksówki.

Jak dojechać do lotniska

Аэроэкспрессом во Внуково

Отправление из Москвы с Киевского вокзала (ст.метро «Киевская») каждый час в :00 минут с 7:00 до 0:00. Вход с правой стороны вокзала (напротив торгового центра «Европейский»).
Из аэропорта – с 7:00 до 23:00. Выход на улицу из здания аэропорта, и налево. Прибывает на Киевский вокзал (метро «Киевская»).
Время проезда – 35-39 минут.

Аэроэкспрессом в Домодедово

Отправление из Москвы с Павелецкого вокзала (метро «Павелецкая», радиальная (зелёная ветка)) каждый час в :00 минут, иногда также в :30 минут, с 6:00 до 23:30. На вокзале – 2-й подъезд, из метро выход через радиальную линию, далее – по указателям.
Отправление из аэропорта с 7:00 до 0:00. Выход в залы аэропорта из зоны прилётов – и налево до конца (идти долго, но из здания не выходите).
Время проезда – 47 минут.

Аэроэкспрессом в Шереметьево

Отправление из Москвы с Белорусского вокзала (метро «Белорусская», радиальная (зелёная ветка)). Расписание сложное – иногда в :00 минут, иногда в :30 минут. Отправление с 5:30 до 0:30.
Прибытие к терминалу «Шереметьево-2», оттуда ходят бесплатные автобусы до «Шетеремьтево-1» и «Шереметьево-С».
Из аэропорта отправление с 5:30 до 23:30. До Белорусского вокзала (метро «Белорусская»).
Время проезда – 36 минут.

Кстати, поезда из Польши приходят именно на Белорусский вокзал.

 

Аэроэкспрессом w Wnukowo

Wysłanie z Moskwy z Kijowskiego dworca (ст.метро «Kijowska») co godzina w :00 minut jest z 7:00 do 0:00. Wejście z prawicowej strony dworca (naprzeciwko handlowego centrum «Europejski»).
Z lotniska - z 7:00 do 23:00. Wyjście jest na ulicę z budynku lotniska i w lewo. Przybywa na Kijowski dworzec (metro «Kijowska»).
Czas przejazdu - 35-39 minut.

Аэроэкспрессом w Domodedowo

Wysłanie z Moskwy z Павелецкого dworca (metro «Павелецкая», promienista (zielona gałąź)) co godzina w :00 minut, czasami także w :30 minut, z 6:00 do 23:30. Na dworcu - 2-й podjazd, z metra jest wyjście przez promienistą linię, dalej - po informatorach.
Wysłanie jest z lotniska z 7:00 do 0:00. Wyjście w sale lotniska z strefy przylotów - i w lewo do końca (iść długo, ale z budynku nie wychodzicie).
Czas przejazdu jest 47 minut.

Аэроэкспрессом w Шереметьево

Wysłanie z Moskwy z Białoruskiego dworca (metro «Białoruska», promienista (zielona gałąź)). Rozkład złożone - czasami w :00 minut, czasami w :30 minut. Wysłanie jest z 5:30 do 0:30.
Przybycie do terminalu «Шереметьево- 2», stamtąd chodzą bezpłatne autobusy do «Шетеремьтево- 1» i «Shyeryemyet`yevo-z».
Z lotniska wysłanie z 5:30 do 23:30. Do Białoruskiego dworca (metro «Białoruska»).
Czas przejazdu jest 36 minut.

Właściwie, pociągi z Polski przychodzą właśnie na Białoruski dworzec.

 

Lecicie przez Moskwę do innego państwa. Czy możecie zwiedzić miasto?

    Jeśli nie macie wizy tranzytowej - nie. Raczej nie macie prawa wychodzić z terenu lotniska.
    Inna sprawa, jeśli musicie przesiąść się na samolot odlatujący z innego lotniska, albo na pociąg. W takim przypadku nikt nie jest w stanie skontrolować, dokąd pojechaliście - najkrótszą drogą do drugiego dworca, czy zatrzymaliście się w mieście na małe zwiedzanie. Jest jednak jedno "ale": w takim przypadku przejazd z lotniska na inne lotnisko czy dworzec jest zorganizowany przez specjalne firmy autobusowe i ten fakt uniemożliwia niestety samodzielne poruszanie się pomieście.

    Za kilka lat być może się pojawi możliwość załatwienia wizy bezpośrednio na lotnisku.
 

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su