Moskwa.su Przewodnik po Moskwie
 
                   
 

Informacje Praktyczne > Dworce > Jak kupić bilety na pociąg przez Internet


Jak kupić bilety przez Internet

Proszę pomóc przeprowadzić ten tekst na język polski (napiszcie do mnie)

Как купить билеты через Интернет.

Конечно, на сайте Российских железных дорог!
1. Необходимо зарегистрироваться - ввести ваши настощие данные, в т.ч. паспортные.
Это необходимо сделать, т.к. получить билет может только предъявитель паспорта.
Щёлкните на ссылку "Регистрация".
2. Найти необходимый поезд, введя станцию отправления и прибытия. Вы видите расписание поездов на выбранную дату.
Для выбранного поезда можно выбрать тип вагона, и купе. Вы увидите сразу цену билетов, и информацию о наличии свободных мест.
3. После выбора поезда, и заказа билетов, в течение 15 минут их необходимо оплатить!
Сделать это можно кредитной картой.
4. Всё! Вам нужно только запомнить номер заказа (или сделать распечатку бланка заказа).
5. Затем уже на вокзале, перед отправлением поезда билет можно получить в пециальной кассе, обозначенной как "продажа билетов заказанных через Интернет". Обычно возле неё нет очереди.
Для получения нужно назвать кассирше номер заказа (или дать распечатку), и предъявить паспорт.

Сайт RKP: www.ticket.rzd.ru albo www.rzd.ru

 

Jak kupić bilety przez Internet.

Oczywiście, na stronie Rosyjskich żelaznych dróg!
1. Koniecznie trzeba jest zarejestrować się - wprowadzić wasze nastoszczyje dani, w t.cz. Paszportowi.
To koniecznie trzeba jest zrobić, t.k. Otrzymać bilet może tylko okaziciel paszportu.
Proszę trzasnąć na zesłanie "Rejestracja".
2. Znaleźć niezbędny pociąg, wprowadziwszy stację wysłania i przybycia. Widzicie rozkład pociągów do wybranej daty.
Do wybranego pociągu można wybrać typ wagonu i przedział. Zobaczycie natychmiast cenę biletów i informację o obecności wolnych miejsc.
3. Po wyborze są pociągi i zamówienia biletów, w ciągu 15 minut ich koniecznie trzeba jest opłacić!
Zrobić to można kartą kredytową.
4. Wszystko! Powinniście tylko zapamiętać numer zamówienia (albo zrobić wydruk blankietu zamówienia).
5. Zatem już na dworcu, przed wysłaniem pociągu bilet może otrzymać w piecialnoj kasa, zaznaczona jak "sprzedaż biletów zamówionych przez Internet". Zwykle obok niej nie ma kolejności.
Do otrzymania powinna nazwać kasjerka sztuczkę zamówienia (albo dać wydruk)i przedstawić paszport.

Сайт RKP: www.ticket.rzd.ru albo www.rzd.ru

 

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su