Moskwa.su Przewodnik po Moskwie
 
                   
 

Informacje Praktyczne > Zakupy > Sklepy


Sklepy
 
     Sklepy spożywcze pracują od 8.00 do 20.00, przerwa obiadowa (jeśli istnieje) - trwa zazwyczaj od 13.00 do 14.00. Inne zwykle sklepy są czynne od 10.00 do 19.00 bez przerwy (albo z przerwą od 14.00 do 15.00). Niektóre sklepy firmowe pracują do godziny 20:00.
     W sobotę, w odróżnieniu od Polski, moskiewskie sklepy pracują jak w dni powszednie.
     W niedziele natomiast czynne są prawie wszystkie sklepy firmowe, ale trochę krócej niż normalnie.

     Artykuły spożywcze, papierosy, kwiaty itd. można także kupić w wielu kioskach, z których wiele pracuje 24 godzin bez przerwy.
     Zawsze znajdziecie je niedaleko każdej stacji metra.
     Trzeba jednak uważać, gdyż np. artykuły spożywczy w małych kioskach mogą nie być pierwszej świeżości, a papierosy i alkohole - podrobione.

     Wiele sklepów w Rosji, sprzedających towary zagraniczne, pisze ceny w "U.E.". To znaczy "usłownyje jedinicy" (jednostka umowna). Jedna"usłowna jedinica" równa się jednemu dolarowi. Tak piszą dlatego, że przepisy handlu w Rosji zakazują podawania cen w dolarach, ale nie zakazują ustalania własnych przeliczników.
     Dlatego jeśli zapytacie Rosjanina, ile kosztuje, na przykład, komputer albo wideo, każdy poda cenę w dolarach, a prawie nikt w rublach.

     Na rynkach moskiewskich, jeżeli nie macie rubli, można płacić w dolarach. Mimo że oficjalnie jest to surowo wzbronione, i jest to naruszeniem reguł handlu, ale handlowcy przyjmują dolary po kursie z kantorów wymiany.
     W takich przypadkach, jednak, trzeba uważać, żeby waszych pieniędzy nie zabrali "do sprawdzenia", bo czasami zdarzają się afery: najpierw wasze dolary wezmą do sprawdzenia, a później przyniosą inne i twierdzą, że są fałszywe.

Niektóry skróty
 
W sklepach, kioskach, można czasami zobaczyc różne skróty.
     "U.Je." dla ceny - "uslownaja jedinica" równia się 1 dolarowi (czasami +3%)
     "AOZT" - "akcyonernoje obsczestwo zakrytogo tipa" -Spółka Akcyjna Zamknętego typu (akcje mogą być kupowane tylko przez członków tej spółki).
     "AOOT" - "akcyonernoje obsczestwo otkrytogo tipa" - Spółka Akcyjna
     "OOT" - "obsczestwo otkrytogo tipa" - Spółka otwarta
     "AO" - "akcyonernoje obsczestwo" - S.A.
     "OOO" - "obsczestwo s ograniczennoj otwetswennostju"- tak zwane "Ltd" (GmbH).
     "TOO" - "towarisczestwo s ograniczennoj otwetswennostju" - to same: Ltd
I wreszcie, taki skrót:
     "P.B.O.Ju.L." - "predprinimatel bez obrazowania juridiczeskogo lica" - zarejestrowany biznesmen nie mający firmy (posiadająca status osoby fizycznej)  
 

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su