Moskwa.su Przewodnik po Moskwie
 
                   
 

Informacje Praktyczne > Porady > Wymiana walut


Proszę pomóc przetłumaczyć ten tekst na język polski.

Wymiana walut

     Kantor по-русски называется "Обмен валюты".
     Wiekszosc kantorow pracuje od 10.00 do 19.00, ale sa tez calodobowe. Kurs wymiany zalezy zwykle od polozenia kantoru w miescie. Oficjalny kurs Centralnego Rosyjskiego Banku oglaszany jest codziennie na dzien nastepny. Pieniadze wymieniane sa tylko za okazaniem paszportu.
     Za sprzedanie waluty pobiera sie 1% prowizji i 1 rubel. Przy kupowanii pobiera tylko 1 rubel. Однако некоторые банки берут комиссионные (5-10 рублей за факт обмена).
     Kantory zwykle wymieniaja dolary i niemieckie marki. Banki moga wymieniac dowolna walute, ale tylko jesli ona bedzie w tym czasie w banku.
     Zeby zmienic polskie zlote bedziecie musieli znalesc bank posiadajacy zlote.
 
     Reguly mowia, ze dla wymiany trzeba miec pasport. Ale zawsze mozna znalesc kantor, ktory kupuje dollary i nic nie pyta :-).
 
Uwaga! Kantory wymiany moga nie przyjac starych dolarow (100-ki i 50-ki do 1995 roku, inne do 1993 roku)!

Виды мошенничества в канторах

     1. Различные курсы валют на уличном плакате и на табличке у окошка кассы.
     Иногда на улице может висеть большой плакат к очень выгодным курсом обмена, а около окошка кассы – другая табличка с другим курсом. Уже после совершения обмена      Вам объяснят, что "выгодный" курс обмена – для больших сумм, а у вас мелкая.
     Поэтому следите за тем, что написано на табличке возле кассы.

     2. "Прилипающие" купюры.
     Кассир, выдающий деньги, при Вас пересчитывает сумму – показывает, что всё в порядке – и кладёт её в лоток кассы, что бы передать Вам. Вы вынимаете купюры из лотка и… обнаруживаете, что некоторых не хватает.
     Причина проста: одна-две купюры "прилипли" к лотку, или "случайно" попали в прорезь между лотком и окном кассы.
     Поэтому, получив на руки деньги, лучше пересчитать их не отходя от кассы.

     3. Обман на рынках.
     Нередко на рынках принимают не только рубли, но и доллары. Не редкость такая ситуация: вы отдаёте доллары продавцу, тот говорит, что у него нет сдачи, и просит подождать, пока он сходит и разменяет деньги.
     Но когда продавец приходит – он говорит, что ваши доллары фальшивые и он не может их принять. И действительно, доллары, которые он отдаёт фальшивые. Вот только      Вы уже не сможете доказать, что они не Ваши.
     Поэтому не давайте продавцам никуда уходить с вашими деньгами.

 

Rodzaje oszustwa w kantorach

1. Różne kursy walut na ulicznym plakacie i na tabliczce przy okienku kasy.
Czasami na ulicy może wisieć wielki plakat do bardzo korzystnego kursu wymiany, a koło okienka kasy – inna tabliczka z innym kursem. Już po dokonaniu wymiany Wam objaśnią, że "korzystny" kurs wymiany – dla wielkich sum, a macie drobną.
Dlatego obserwujecie ten, co jest napisane na tabliczce obok kasy.

2. "Przylepiający się" banknotu.
Kasjer, wydający pieniądze, przy Was przelicza sumę – pokazuje, że wszystko w porządku – i kładzie ją w stragan kasy, że by przekazać Wam. Wyjmujecie banknoty z straganu i … ujawniacie, że pewnych nie wystarcza.
Przyczyna prosta: jedna-dwaj są banknotami "przylepili się" do straganu, albo "przypadkowo" dostali się do wycięcia między straganem i oknem kasy.
Dlatego, otrzymawszy na ręce pieniędzy, lepiej przeliczyć ich nie odchodząc od kasy.

3. Oszustwo jest na rynkach.
Nierzadko na rynkach przyjmują nie tylko ruble, ale i dolary. Nie rzadkość jest taką sytuacją: Oddajecie dolary sprzedawcy, ten mówi, że u niego nie jest reszty i prosi poczeka, póki on schodzi i wymieni pieniądze.
Ale kiedy sprzedawca przychodzi – on mówi, że wasze dolary fałszywe i on nie może ich przyjąć. I rzeczywiście, dolary, które on oddaje fałszywi. Oto tylko Wy już nie będziecie w stanie udowodnić, że oni nie są Waszymi.
Dlatego proszę nie dawać sprzedawcom nigdzie nie odchodzić z waszymi pieniędzmi.

     Na karte kredytowa mozecie otrzymac pieniadze w kazdym banku, albo zaplacic nia w niektorych sklepach (prawie wszystkie sklepy w centrum je przyjmuja).
     Однако, не забывайте, что за снятие наличных берётся от 1,5% до 3%.

Nazwy walut

Waluta – rubel (рубль)
1 rubel = 100 kopiejek (1 копейка)
Żargony nazwy:
5 kop. – пятак - piatak
10 kop. – гривинек - griwiniek
50 kop. – полтинник - połtinnik
3 rub. – трёшка - trioszka
5 rub. – пятёрка, пятак – piatiorka, piatak
10 rub. – десятка, червонец – diesiatka, czerwoniec
25 rub. – четвертной - czetwertnoj
50 rub. – полтинник - potinnik
100 rub. – стольник - stolnik
1 tys. rub. – штука, кусок – sztuka, kusok
1 mln rub. – лимон - limon

 

 


E-mail: moskwa.su@mail.ru 
© 2004-2009, Nikołaj Kałasznikow
www.moskwa.su